Bản tin 18h - 25/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive