Bản tin 22h30 - 09/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 09/7/2016 có những nội dung chính: Đà Nẵng ký kết xây dựng thành phố thông minh; Ngư dân gặp khó trong tiêu thụ thủy hải sản; Sắp hoàn thành cấp điện cho nhiều xã đảo...