TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 17/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 17/7/2016 có một số nội dung chính: Thanh niên Việt kiều dâng hương nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị; Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trả lời về vụ Formosa; Vì sao nước mắm truyền thống thất thế trên thị trường?...