TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 20/7/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 20/7/2016 có một số nội dung chính sau: Lãnh đạo Quảng Nam kiểm tra vụ phá rừng Pơmu; Lâm Đồng cắt cáp viễn thông, truyền hình vi phạm; Nghịch lý đầu tư cầu treo dân sinh ở Quảng Nam...