TV& VIDEO

Bản tin 22h30 - 28/6/2016

  • Bản tin 22h30 ngày 28/6/2016 có một số nội dung chính: Tìm thấy 2 thi thể tổ bay CASA-212 gặp nạn; Huế cấy ghép thành công ốc tai điện tử cho người khiếm thính; Bất cập trong đầu tư phòng khám đa khoa ven biển...