Bản tin 23h - 15/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive