TV& VIDEO

Bản tin 23h - 26/4/2016

  • Bản tin 23h ngày 26/4/2016 có một số nội dung chính: Các vụ gây ô nhiễm của Formosa trên thế giới; Quảng Bình hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do cá chết; Quảng Bình xử lý tình trạng cá chết ven biển...