Bản tin 9h - 03/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive