Bản tin 9h - 04/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive