TV& VIDEO

Bản tin 9h - 08/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 08/7/2016 với nội dung đáng chú ý: Hôm nay xử phạt xe điện không đăng ký; Mất an toàn giao thông ở cảng cá Lý Sơn; Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa du lịch.