TV& VIDEO

Bản tin 9h - 12/7/2016

  • Bản tin 9h ngày 12/7 với những nội dung đáng chú ý: Kết luận sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh; Hôm nay bắt đầu sửa chữa cáp Internet.