Bản tin 9h - 15/5/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive