Bản tin 9h - 16/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive