Bản tin 9h - 18/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive