Bản tin 9h - 20/4/2017

  • Bản tin 9h ngày 20/4/2017 với những nội dung chính: Gia Lai phát hiện cơ sở nghi làm giả mỹ phẩm; Nông dân trồng bí đỏ ở Quảng Ngãi lao đao;...