Bản tin 9h - 25/4/2016

Giao diện thử nghiệm VTVLive