Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 01/6/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 01/6/2016 có những nội dung chính: Chính phủ tháo gỡ rào cản trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; Doanh nghiệp nội gặp khó khi cung ứng hàng cho các siêu thị có chủ đầu tư ngoại; Niềm tin của người tiêu dùng Việt cao nhất từ trước tới nay...

Đã có 0 bình luận