Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 03/6/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 03/6 với các nội dung đáng chú ý: Doanh nghiệp gặp khó vì kiểm tra chuyên ngành; Nhà ở xã hội chờ đợi chính sách hỗ trợ mới cho người mua; Ngân hàng Nhà nước xem xét việc trả cổ tức bằng tiền mặt.

Đã có 0 bình luận