Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 05/4/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 05/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tái cơ cấu nền kinh tế - Ưu tiên của ASEAN; Quỹ dành cho khởi nghiệp - Nguồn vốn ngàn tỷ khó tiếp cận; Xuất khẩu gạo tăng nhưng giá thấp...

Đã có 0 bình luận