Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 06/4/2015

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 06/4/2015: Chỉ nhượng quyền khai thác sân bay cho nhà đầu tư trong nước. Xuất khẩu thủy hải sản gặp khó khăn do biến động tỷ giá. Nhận định thị trường bất động sản 2015.

Đã có 0 bình luận