Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 06/5/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 06/5 với các nội dung đáng chú ý: Nhận định về thị trường ngoại hối nửa đầu năm 2016; Cơ hội mở rộng cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam; Theo ngân hàng HSBC, sản xuất Việt Nam đang tăng trưởng mạnh.

Đã có 0 bình luận