Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 09/6/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 09/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Giải pháp xử lý 76.000 tỷ đồng nợ thuế; Hà Nội dừng phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô; Tiếp sức mới cho quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Đã có 0 bình luận