Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 13/5/2015

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 13/5/2015: Diễn đàn hợp tác kinh tế du lịch Việt Nam - Séc. Xử lý container tồn đọng tại các cảng biển. Nghị định 67 - ngư dân gặp khó khăn vì nguồn vốn đối ứng.

Đã có 0 bình luận