Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 13/7/2015

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 13/7/2015 có một số nội dung chính: Tạo khung pháp lý đầy đủ thi hành luật đầu tư; Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nông nghiệp; Còn lỗ hổng trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt...

Đã có 0 bình luận  
VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM