Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 14/6/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 14/6/2016 có những nội dung chính: TP.HCM sẽ tăng 20% ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ; Du lịch Homestay Mù Cang Chải hấp dẫn du khách quốc tế; Tây Bắc đẩy mạnh thu hút đầu tư...

Đã có 0 bình luận