Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 19/4/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 19/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Quý I/2016 - Đầu tư trực tiếp nước ngoài khởi sắc; Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thu hẹp sản xuất vì thiếu vốn; Chưa có hành lang pháp lý để kêu gọi vốn cộng đồng cho Startup tại Việt Nam...

Đã có 0 bình luận