Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 20/6/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 20/6/2016 có những nội dung chính: ADB sẽ tăng cường cho vay khu vực tư nhân Việt Nam; Cá tra, basa xuất khẩu vào Mỹ có nguy cơ chịu thuế chống bán phá giá cao hơn; Bình Phước thu hút đầu tư công nghiệp...

Đã có 0 bình luận