Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 24/5/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 24/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Việt Nam - Hoa Kỳ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị; Ý kiến xung quanh quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp; Thách thức của ngành xuất khẩu gỗ trong thời kỳ hội nhập...

Đã có 0 bình luận