Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 25/4/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 25/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: 75% doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam sử dụng máy móc hết khấu hao; Nút thắt về chính sách gây khó khăn cho doanh nghiệp phụ trợ; Doanh nghiệp Việt tranh vé dự chung kết cuộc thi khởi nghiệp tại thung lũng Silicon, Mỹ...

Đã có 0 bình luận