Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 27/5/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 27/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Triển vọng hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam - Liên Bang Nga; Cẩn trọng nợ xấu ngân hàng quay trở lại; Việt Nam là quốc gia có đội ngũ kỹ sư tiềm năng để phát triển trí thông minh nhân tạo...

Đã có 0 bình luận