Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 30/3/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 30/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Tác động của việc dừng cho vay ngoại tệ với doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới; Năng suất lao động Việt Nam: Thấp do đâu?; Việt Nam còn thiếu nhà đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp...

Đã có 0 bình luận