Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin Tài chính - Đầu tư - 30/5/2016

Bản tin Tài chính - Đầu tư ngày 30/5/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Bội chi ngân sách trên 66.000 tỷ đồng; Kiều hối tại TP.HCM tiếp tục tăng trưởng sau nhiều chính sách chống Đô la hóa; Tăng cường triển khai lộ trình xăng E5...

Đã có 0 bình luận