Bản tin thế giới trong ngày - 15/05/2014

VIDEO KHÁC CÙNG CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM