Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin thời tiết nông vụ - 07/01/2015

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 07/01/2015: Tây Nguyên trời tạnh ráo thuận lợi cho việc phun thuốc bọ xít lưới hại tiêu.

Đã có 0 bình luận