Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin thời tiết nông vụ - 10/4/2015

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 10/4/2015: Tây Nguyên đang mùa khô hạn nên diện tích cây trồng không có nước tưới lên đến gần 50.000ha, bà con cần tích cực bơm nước tưới cho cây trồng và ưu tiên cho sinh hoạt, gia súc...

Đã có 0 bình luận