Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin thời tiết nông vụ - 27/5/2016

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 27/5/2016 với những nôi dung chính: Tại Thái Bình đang bị dịch đốm trắng trên tôm, do mấy ngày nay thời tiết mưa nhiều làm độ mặn trong hồ giảm làm tôm bị bệnh tăng lên. Bà con lên chủ động quan sát ao để chủ động phòng tránh bệnh.

Đã có 0 bình luận