Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin thời tiết nông vụ - 28/5/2016

Bản tin thời tiết nông vụ ngày 28/5/2016: Dự báo tại Hà Nội nhiệt ngày 29/5 từ 18-34 độ, ngày 30/5 từ 25-30 độ, ngày 31/5 từ 26-31 độ; tại Nam Trung Bộ nhiệt ngày 29/5 từ 27-33 độ, ngày 30/5 từ 27-34 độ; ngày 31/5 từ 27-33 độ...

Đã có 0 bình luận