Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin thời tiết nông vụ - 6/10/2014

Khuyến cáo nên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông 2014. Ngô thích ứng với thời tiết ấm, phát triển nhanh. 5 ngày tới miền bắc nắng nhiều, nhiệt độ tăng trở lại. Khuyến cáo tăng diện tích ngô nếp và ngô ngọt

Đã có 0 bình luận