Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 0h - 09/5/2015

Bản tin tiếng Việt 0h ngày 09/5/2015: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt tôn tạo, mở rộng đảo đá tại biển Đông. Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng. bà Rịa - Vũng Tàu dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư từ doanh nhân Kiều bào.

Đã có 0 bình luận