Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 10h - 01/03/2016

Bản tin tiếng Việt 10h ngày 01/03/2016 với những nội dung chính sau: Hơn 15 nghìn lao động xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm; 100 tấn nhẫn Ido xuất khẩu sang Mỹ...

Đã có 0 bình luận