Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 10h - 01/3/2015

Bản tin tiếng Việt 10h ngày 01/3/2015: Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 3. Nhiều nhân sự mới tại các địa phương. Khai mạc hội nghị hẹp Bộ trưởng kinh tế Asean.

Đã có 0 bình luận