Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 10h - 12/01/2015

Bản tin tiếng Việt 10h - Ngày 12/01/2015: Bế mạc Hội nghị Trung ương 10. Năm 2015, Hà Nội tăng tốc xây nhà ở xã hội. Bảo tàng Anh trưng bày sản phẩm từ Việt Nam. Hơn 3 triệu người tuần hành phản đối bạo lực tại Pháp.

Đã có 0 bình luận