Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 10h - 18/7/2016

Bản tin tiếng Việt 10h ngày 18/7 với những nội dung đáng chú ý: Tiếp tục phân tích chất thải của Formosa Hà Tĩnh; 3/4 nước mắm tiêu thụ là nước mắm công nghiệp.

Đã có 0 bình luận