Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 10h - 22/5/2016

Bản tin tiếng Việt 10h ngày 22/5/2016 có một số nội dung chính: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng người dân Hà Nội thực hiện quyền công dân; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thực hiện trách nhiệm công dân...

Đã có 0 bình luận