Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 10h - 22/6/2016

Bản tin tiếng Việt 10h ngày 22/6/2016 với những nội dung chính sau: Tìm kiếm 9 quân nhân trên máy bay Casa 212; Tinh giản biên chế gần 5.000 công chức...

Đã có 0 bình luận