Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 12h - 08/9/2015

Bản tin tiếng Việt 12h ngày 08/9/2015 với những nội dung chính: Triển vọng xuất khẩu chuối sang Lào và Thái Lan; Khó khăn trong đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số...

Đã có 0 bình luận