Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 12h - 15/01/2015

Bản tin tiếng Việt 12h ngày 15/01/2015: Kiều hối năm 2014 thêm một năm kỷ lục. Đại đoàn kết vùng biên giới. Triển lãm tranh cổ động sản xuất và chiến đấu.

Đã có 0 bình luận