Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 12h - 23/6/2016

Bản tin tiếng Việt 12h ngày 23/6/2016 có những nội dung chính: Môi trường đầu tư tại Hà Nội; ASEAN hợp tác phát triển du lịch sinh thái; CPI Hà Nội tăng liên tiếp trong 6 tháng...

Đã có 0 bình luận