Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 12h - 24/4/2016

Bản tin tiếng Việt 12h ngày 24/4/2016 có những nội dung chính: Cá chết hàng loạt do độc tố môi trường; Ngày hội việc làm Pháp - Việt, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động; Nâng cao văn hóa đọc trong giới trẻ ở Việt Nam...

Đã có 0 bình luận