Truyền hình trực tuyến
Mã nhúng
X

Bản tin tiếng Việt 16h - 03/7/2016

Bản tin tiếng Việt 16h ngày 03/7/2016 có những nội dung chính: Lập tổ công tác đặc biệt xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực; Bình Định hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu đánh bắt xa bờ...

Đã có 0 bình luận